TarracoWiki:Continguts vàlids per un article

De TarracoWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca

En general, qualsevol article relacionat amb Tarragona és benvingut. Recordem que el nostre objectiu és construir una enciclopèdia relacionada amb Tarragona. Tenint amb compte aquest fet, qualsevol article pot trobar aquí el seu lloc, tenint en compte els següents punts bàsics.

Contingut

Rellevància

A priori, qualsevol contingut es pot afegir sempre que estigui relacionat amb Tarragona. Un dels passos que podem donar per a comprovar la rellevància d'algun article és la comprovació de l'existència del contingut específic en cercadors com Google, MSN, Yahoo!, o qualsevol altre.

En moltes ocasions la rellevància és difícil de mesurar. Alguns articles queden fora de dubte per la seva significació per a la ciutat: locals emblemàtics, personatges destacats per la comunitat, ... mentre que altres es posaran en dubte. En aquests casos, aplicarem el sentit comú. Ens preguntarem quina importància pot tenir un determinat contingut o quin interés pot tenir per als ciutadans. Si la resposta és poc o cap, però encara pot ser subjecte d'interès per una comunitat més reduïda (un grup de gent, per exemple), podem inserir-lo dintre de un article més ampli (un carrer o una plaça).

Si pel contrari, és una resposta afirmativa, l'article ha d'incloure dades de caràcter enciclopèdic, tals com dates, història i desenvolupament en el temps (entre d'altres possibles apartats), que vagin més enllà de la pròpia experiència personal i l'interès individual de l'editor/a. Si malgrat tot persisteix el dubte, una bona opció és demanar opinió a la resta de la comunitat.

Experiències personals

Les experiències personals poden ser interessants des del punt de vista local, ja que en alguns casos podem ser l'única informació disponible sobre un tema determinat. Per això, la seva inclusió a la TarracoWiki es lícita, sempre que observem la regla de la rellevància, el punt de vista neutral i la verificabilitat de la informació.

Es important mencionar que per experiència personal entenem aquella informació que, sent comú a terceres persones, procedeix de la nostra experiència vital, sense incloure punts de vista no demostrats o evocacions poc riguroses.

Per exemple, sobre un quiosc de llaminadures de la ciutat on solíem anar-hi de petits a comprar no trobarem informació a les fonts, però si en la nostra memòria: descripció del quiosc, quants anys va estar allí, ...

Aquesta informació és vàlida i es pot incloure a l'article corresponent.

No obstant, evitarem que només una experiència personal sigui el contingut únic d'un article. Intentarem sempre relacionar-la amb algun contingut que pugui ser d'interès per a la resta de la comunitat.

Auto promoció

Es coneix com «article auto-promocional» aquell article creat per part d'un autor el qual té relació directa amb ell mateix. La TarracoWiki no és un espai pensat per al reconeixement personal ni la publicitat d'un mateix o de tercers. S'intentarà, dintre del possible, que els articles sobre personatges contemporanis siguin escrits per persones que no tinguin relació amb ella.

Vegeu també