TarracoWiki:Categories

De TarracoWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Les categories permeten mantenir organitzats els continguts i articles de la TarracoWiki. Totes les categories han d'estar incloses en alguna categoria pare. Per això, en el cas de que ens trobem amb una categoria de primer nivell, hauríem de subcategoritzar-la a l'arrel principal de categories Categoria:Índex.

D'aquesta categoria en depenen la resta, com podem veure a l'Arbre de categories de la TarracoWiki. S'ha d'intentar, abans de crear o pujar qualsevol contingut, donar un cop d'ull a les categories existents per escollir-ne l'apropiada. Pensem que la categoria és obligatòria (cliquem si volem conèixer per què) i, per tant, s'han de decidir abans de dur a terme qualsevol edició.

Contingut

Categories principals

  • Articles – Inclou les categories principals de continguts. Per defecte, si no trobem la nostra categoria, podem fer servir aquesta o crear-ne una de nova.
  • Ajuda – Llista tots els manuals escrits per conèixer millor el funcionament de la TarracoWiki.
  • Imatges - Classifica les imatges existents a la TarracoWiki.
  • Multimèdia - És la categoria principal (arrel) de la «Biblioteca multimèdia». A més de contenir la categoria anterior d'imatges, classifica els arxius multimèdia (aùdio i vídeo de tipus «Ogg») i els «Pdf» carregats a la TarracoWiki.
  • TarracoWiki - Conté els articles relacionats amb les normes d'ús, desenvolupament i utilització de plantilles, manteniment i administració de la TarracoWiki.

Normes d'ús

  • Prefix: el prefix en català per l'espai de noms Category és Categoria. Funciona tant en anglès com en català, però és recomanable utilitzar només el prefix català.
  • Subcategories: tota categoria hauria de ser una subcategoria d'una altra, excepte [[Categoria:Índex]] que és l'arrel de l'arbre de categories. Abans de crear noves subcategories ens hem d'assegurar que no existeix cap categoria pareguda i que ja ens serviria.

Per categoritzar podem fer servir les següents opcions:

  • Omplir el quadre de text amb una categoria, o bé seleccionar-la al núvol de categories més populars que surt al final de la pàgina d'edició d'articles.
  • Utilitzar la sintaxi wiki [[Categoria:nom de la categoria]]. Podem consultar l'ajuda completa a l'ajuda de categories.

Quina categoria hi poso?

Tots els articles han d'estar categoritzats a les categories més concretes possibles i a totes les categories existents on encaixin i que no siguin redundants entre elles. En general, podem trobar les categories correctes mirant si dintre de les que se'ns ocorren en podem trobar de més concretes. Moltes vegades, les categories que hi ha als articles d'altres temes semblants o relacionats ens poden servir de guia.

Abans de crear noves categories

No s'ha de crear una nova categoria quan no se sap com categoritzar un nou article (o qualsevol article que trobem que estigui mal categoritzat). En aquest cas, el que s'ha de fer és preguntar a la pàgina de discussió de l'article o, si volem, a La Plaça, a altres usuaris, per valorar quina seria la millor opció.

Si no tenim resposta o no estem convençuts, podem contactar llavors directament amb algun expert utilitzant la seva plana de discussió per demanar consell.

Hem d'intentar, tant com sigui possible, trobar consens en totes les decisions que afecten a les modificacions d'articles, i encara més si no som els autors principals dels mateixos.

Categories reservades

A banda de seguir aquestes regles bàsiques, existeixen categories que no poden ser utilitzades directament, com per exemple les categories de manteniment d'articles. El seu ús està automatitzat mitjançant les plantilles de manteniment.

Una altra categoria reservada, a la qual no hi podem introduir manualment cap article, és la categoria d'articles supervisats. Aquesta està limitada per als «Experts», i si intentem categoritzar els nostres articles directament, veurem que no ho permet. Si volem que el nostre article sigui revisat, consultem TarracoWiki:Supervisió d'articles.

Vegeu també