Ajuda:Com editar articles

De TarracoWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Edició de l'article

Per editar un article s'ha d'estar registrat a la TarracoWiki. Aquesta mesura permet que tothom sigui visible a l'hora de fer edicions i deixar constància de qui ha estat l'autor de l'article o bé ha contribuït a la seva millora.

Si estem registrats, llavors només cal clicar a la pestanya corresponent d'edició («Edita»), situada a la part de dalt. Abans de tot, seguim les normes d'ús de la TarracoWiki i tinguem en compte les recomanacions per editar i crear articles.

Espai d'edició i barra d'eines

L'espai d'edició s'identifica per un quadrat on podem escriure i modificar el text existent de l'article. També podem fer servir l'eina de caràcters especials ubicada a sota de l'espai d'edició per incloure algun caràcter reservat o que no apareix als teclats habitualment. El seu funcionament és similar a qualsevol editor.

Disposem a la part de dalt d'aquest espai d'una barra d'eines. Permet fer servir la sintaxi wiki d'una forma immediata, clicant al botó després d'haver seleccionat el text sobre el qual volem que es realitzi l'acció (ficar en negreta, cursiva, etc...).
Botons de la barra d'eines

Per ordre, ens permet dur a terme:

 1. Ficar un text seleccionat en negreta.
 2. Ficar el text en cursiva.
 3. Afegir un enllaç intern a un altre article.
 4. Afegir un enllaç web.
 5. Crear una nova secció.
 6. Inserir un fitxer d'imatge previament carregat.
 7. Inserir un fitxer multimèdia previament carregat.
 8. Enllaçar un contingut multimèdia extern (YouTube, Google vídeos, etc...).
 9. Tractar un text sense format wiki (no s'interpreta i s'escriu tal com és).
 10. Signar amb un enllaç a la nostra plana d'usuari.
 11. Dibuixar una línia separadora.
 12. Inserir un mapa en un article o plantilla.

A continuació, podem trobar les normes de sintaxi wiki que permeten modificar l'estil bàsic. Fem servir la Zona de proves si no estem segurs del que realitzem abans de modificar cap article i consultem amb tranquilitat l'ajuda completa de la TarracoWiki per aprendre de mica en mica.

Sintaxi Wiki: format de text

Negreta

Utilitzem la icona de negreta "B" en la part superior de la finestra d'edició, o insertem la paraula o paraules entre 3 apòstrofs

Exemple negreta

Si escrivim a la pàgina: '''negreta''' apareixerà: negreta

Cursiva

Utilitzem la icona de cursiva "I" en la part superior de la finestra d'edició o insertem la paraula o paraules entre 2 apòstrofs

Exemple cursiva

Si escrivim a la pàgina: ''cursiva'', apareixerà: cursiva

Subratllat

Insertem la paraula o paraules entre <u>.....</u>

Exemple subratllat

Si escrivim a la pàgina: <u>subratllat</u> apareixerà: subratllat

Ratllat

Insertem la paraula o paraules entre <s>.....</s>

Exemple Ratllat

Si escrivim a la pàgina: <s>ratllat</s> apareixerà: ratllat

Salts de línia

Insertem <br> entre les paraules o línies on vulguem un salt de línia.

Exemple Salt de línia

Si escrivim a la pàgina: un<br>dos<br>tres apareixerà:
un
dos
tres

Vinyetes

Introduïm asteriscs al principi de línia.

Exemple Vinyetes

Si escrivim a la pàgina: *un*dos**tres***exemple apareixerà:

 • Un
 • Dos
  • Tres
   • exemple

Llistes numerades

Per a que les nostres llistes apareguin numerades correlativament, de manera automàtica, escrivim "#" abans de cada linia:

Exemple Llistes numerades

Si escrivim a la pàgina: #text#text##subtext#text apareixerà:

 1. text
 2. text
  1. subtext
 3. text

Sagnat

Col·loquem ":" al principi del paràgraf i el text apareixerà desplaçat, un per la simple, dos per la doble, tres per la triple i així successivament.

Exemple Sagnat

Si escrivim a la pàgina: :Sagnat::Sagnat doble:::Sagnat Triple apareixerà:

Sagnat
Sagnat doble
Sagnat Triple

Seccions

Per organitzar el text en seccions, de manera que quedi visualment més clar, s'utilitza el signe «=» davant i darrera del text. Jeràrquicament, cada «=» representa un nivell, tenint en compte que el primer nivell «=Secció 1=» no s'utilitza.

Exemple Seccions

Si escrivim a la pàgina:

== 2 ==
=== 3 ===
==== 4 ====

apareixerà:

Secció 2
Secció 3
Secció 4

Taula de continguts

Al col·locar més de tres seccions, el programa genera automàticament una taula de continguts:

 • Si volem que no aparegui la taula de continguts, escrivim __NOTOC__ al principi de l'article.
 • Per a que aparegui amb menys de 3 seccions, escrivim __FORCETOC__ al principi de l'article.
 • Si volem canviar la posició de la taula, escrivim __TOC__ en el lloc de l'article on volem que aparegui.

Sintaxi Wiki: format de document

Taules

Una taula és un requadre visible o invisible per donar format al document, on la informació es representa amb files i columnes.

Exemple estructura de taula
Exemple Taula
Capçalera1 Capçalera2
Cel·la1 Cel·la2
Cel·la3 Cel·la4
Cel·la5 Cel·la6

A la TarracoWiki, una taula és una forma de representar molta informació d'una manera esquematitzada, ordenada i compacta. Suporta dues formes d'escriure taules:

 • HTML simplificat
 • Sintaxi Wiki

Vegem la sintaxi completa de Taules per obtenir una explicació més detallada.

Enllaços

Els enllaços (links en anglès) permeten als usuaris navegar fàcilment entre pàgines. Són paraules que fan referència a una altra pàgina. Podem trobar-nos amb dos tipus diferents:

 • Enllaços wiki, enllaços interns a una altra pàgina o secció de pàgina dins de la mateixa TarracoWiki.
 • Enllaços externs, enllaços externs a pàgines web externes.

Vegem l'ajuda completa sobre enllaços per obtenir una explicació més detallada.

Pujar arxius

A la TarracoWiki es poden pujar arxius i imatges. Per dur a terme la pujada de l'arxiu al servidor i poder utilitzar-lo, hem de seguir una sèrie de passos. Recordem que per incorporar imatges o continguts multimèdia als nostres articles s'han de pujar prèviament a la biblioteca de la TarracoWiki.

Vegem com pujar arxius per obtenir una explicació més detallada.

Continguts multimèdia

 • Interns

Podem incloure a qualsevol pàgina un petit reproductor amb fitxers multimèdia de tipus «Ogg» que abans haguem carregat a la TarracoWiki. Recordem que la llicència d'aquests fitxers ha de ser alguna de les permeses. No podem infringir cap llei de drets d'autor.

Vegem l'ajuda completa sobre continguts multimèdia interns per obtenir una explicació més detallada.

 • Externs

Podem incloure en qualsevol article un arxiu multimèdia (ja sigui àudio o vídeo), el qual es trobi penjat a qualsevol plana d'internet (sempre que no incomplim la normativa legal de la TarracoWiki). Com és natural, el seu contingut ha de ser rellevant i necessari per a la realització adequada de l'article.

Vegem l'ajuda completa sobre continguts multimèdia externs per obtenir una explicació més detallada.

Vegeu també